ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

สูบเป็นบริษัทที่ขายบหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ต้ังปต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เราเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีช่องทางการติดต่อมากมายอาทิเช่น Lazada เว็บไซต์ หรือท่านพบปัญหาสามารถติดต่อสอบทางทางไลน์หรือทางเว็บโดยตรง ทางเรารับประกันสินค้าทุกชนิดจากร้านว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลย

Our Founder Team

พงศภัค สุขประเสริญ

พงศภัค สุขประเสริญ

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

คมสัน ปรีชาวงศ์

คมสัน ปรีชาวงศ์

หัวหน้าทีม Accountant

กมลภู อาชาไชย

กมลภู อาชาไชย

สมาชิกในทีม Accountant

จันทรา สว่างเสนา

จันทรา สว่างเสนา

สมาชิกในทีม Accountant

ขวัญชนก สุวรรณปิติ

ขวัญชนก สุวรรณปิติ

สมาชิกในทีม Accountant

สุปรีญา วรวงศ์คุณากร

สุปรีญา วรวงศ์คุณากร

หัวหน้าทีม Administrator

รณพร ลายศรี

รณพร ลายศรี

ผู้ร่วมทีม Administrator

ฐิตา ปรางค์ทรัพย์

ฐิตา ปรางค์ทรัพย์

ผู้ร่วมทีม Administrator

สุธิดา เลิศคุณวงส์

สุธิดา เลิศคุณวงส์

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

สันติ แสนวงศ์

สันติ แสนวงศ์

หัวหน้าทีม Web Developing

กาญจน์ ธนโชควาณิช

กาญจน์ ธนโชควาณิช

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

เอกภพ ปานประกอบ

เอกภพ ปานประกอบ

หัวหน้าทีม Content Creating

เศรษฐา บุญขาว

เศรษฐา บุญขาว

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ชานนท์ ปัทมเดชา

ชานนท์ ปัทมเดชา

หัวหน้าทีม Digital Marketing

กมนทัต โตศิลา

กมนทัต โตศิลา

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing